εκπαιδευτικά προγράμματα

Το ΚΔΒΜ2-ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»,
με πιστοποίηση του ΕΦΕΤ
ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα κατάρτισης

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ασχολούνται με χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσειςπαρασκευής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια, κ.ά.)
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Τι αφορά το πρόγραμμα

Αφορά πρόγραμμα κατάρτισης απλών χειριστών, διάρκειας 10 ωρών, στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» - Πρόγραμμα Επιπέδου 1. ,
Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, της παραγωγής ασφαλών προϊόντων και της προστασίας του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΦΕΤ είναι:

1η ημέρα (5 ώρες) : 2η ημέρα (5 ώρες):
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή &συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
Πιστοποίηση – επίσημη βεβαίωση του ΕΦΕΤ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των 10 ωρών, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγονται από τον ΕΦΕΤ. Οι επίσημες βεβαιώσεις πιστοποίησης εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και αποστέλλονται στους δικαιούχους.

Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης

Κόστος εγγραφής-συμμετοχής: 80€ ανά καταρτιζόμενο
Από το παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το παράβολο για τις εξετάσεις πιστοποίησης που καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα, συμπληρώνοντας την Αίτηση Συμμετοχής και να την αποστείλουν μέσω φαξ ή μέσω e-mail, στα κατά τόπους παραρτήματα μας.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα πατήστε
ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΜΕ MAIL ΣΤΟ
papazoglou@pergamini.gr
Ή ΜΕ FAX ΣΤΟ 210 832 4422

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ - Κάτω Πατήσια:  Ξένου 15 και Στρατηγού Καλλάρη, τηλ.: 210 832 4444, φαξ: 210 832 4422
ΚΙΛΚΙΣ – 21ΗΣ Ιουνίου 280,  τηλ.: 23410-27394

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..