Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ "
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 Πράξη 1: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση


Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ 1.7550/5.4458/31-5-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο εντάσσεται στο Υποέργο 13 της Πράξης 1 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα των προγραμμάτων  κατάρτισης με στοιχεία:

Τίτλος Προγράμματος: ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος – Ιούνιος 2012
Τόπος υλοποίησης: Ιωάννινα

Τίτλος Προγράμματος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος – Ιούνιος 2012
Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 160 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 640 ωρών που αφορά την τοποθέτηση των καταρτιζόμενων σε επιχειρήσεις, σε θέσεις της ειδικότητας του κάθε προγράμματος.
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση του 30% των καταρτισθέντων του προγράμματος σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις  για 70 ημερομίσθια.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,85 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Πληροφορίες στη διεύθυνση 21ης Ιουνίου 280, τηλ. 23410 27394.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε..