ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ VOUCHER

 

Το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ υλοποιεί τα παρακάτω τμήματα
«Επιταγή εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (Voucher 25-29 ετών)
ΑΘΗΝΑ

 • Διοικητική στήριξη επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
 • Λειτουργία και υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ πωλήσεις
 • Στελέχη λειτουργικής στήριξης επιχειρήσεων
 • Στελέχη στήριξης επιχειρήσεων

ΚΙΛΚΙΣ

 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων

 «Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (Voucher 18-24 ετών)
ΑΘΗΝΑ

 • Στελέχη επιχειρήσεων, συμμετέχουν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Μεταποίηση - Εμπόριο
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων

ΚΙΛΚΙΣ
Παροχή Υπηρεσιών

Αν είστε επιλαχόντες στα προγράμματα Voucher για ηλικίες 18-24 και 25-29 ετών, μπορείτε άμεσα να επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ, να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες, τις θέσεις πρακτικής και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον νέο κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων.

 

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή 

Επαγγελματικές διαδρομές