ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

19 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με 339 θέσεις πρακτικής και 86 θέσεις εγγυημένης απασχόλησης
(Σημειώνεται ότι το 25% -κατ’ ελάχιστο- των Προσφερόμενων Θέσεων Πρακτικής από τις Επιχειρήσεις
θα πρέπει να οδηγήσουν σε Θέσεις Εγγυημένης Απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης)

Δείτε τις επιχειρήσεις ανά κλάδο

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ace ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΕ

Κατασκευές μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, συσσωρευτές

16 4

Εργατοτεχνίτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων

 olympios  ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

Εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης πάρκων αναψυχής, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή ιατρικών - νοσηλευτικών κτηρίων

 4  1

Εργατοτεχνίτες δομικών έργων

teka  ΤΕΚΑ ΑΕ

Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή ιατρικών κτηρίων, συγκροτήματα κατοικιών, αυτοκινητόδρομοι, αρδευτικά έργα   

 40  10

Εργατοτεχνίτες δομικών έργων

dion  Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Κατασκευές, χωματουργικά

 20  5

Εργατοτεχνίτες δομικών έργων

 get  ΓΕΤ ΑΒΕΤΕ

Κατασκευή καταστημάτων - γραφείων - βιομηχανικών κτηρίων - νοσοκομείων - χώρων στάθμευσης, Οδοποιία, δίκτυα αποχέτευσης, μεταλλικές κατασκευές, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

 4  1

Εργατοτεχνίτες δομικών έργων

 domotexnikh ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 Οδοποιία

 20  5

Εργατοτεχνίτες δομικών έργων

 natoura ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αναπλάσεις πλατειών - αναδασώσεις

 16  4

Εργατοτεχνίτες δομικών έργων

   ΣΥΝΟΛΟ  120  30  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
oikano  ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. - ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΕΠΕ (ΟΙΚΑΝΟ)

Σκράπ και ανακύκλωση αυτοκινήτων

12 3

Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων- απορριμμάτων

 processing ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

Συλλογή - μεταφορά - διάθεση αποβλήτων, ανακύκλωση - ανάκτηση - επεξεργασία - διαχωρισμός απορριμμάτων

 8  2

Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων- απορριμμάτων

 antipollution  ANTIPOLLUTION ΑΝΕ

Συλλογή - μεταφορά - διάθεση αποβλήτων, ανακύκλωση - ανάκτηση - επεξεργασία - διαχωρισμός απορριμμάτων, ανάκτηση - μεταφορά - επεξεργασία λιμενικών απορριμμάτων

 24  6

Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων- απορριμμάτων

 suk  ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Αφαίρεση - αποξήλωση - διαχείριση αμίαντου, συλλογή - συσκευασία - απομάκρυνση τοξικών αποβλήτων, συλλογή αποβλήτων από συνεργεία, χημικοί καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση και επίβλεψη περιβαλλοντικών έργων

 12  3

Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων- απορριμμάτων

 texnikh  ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων, χωματουργικές εργασίες

 2  1

Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων- απορριμμάτων

 helesi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Αποκομιδή απορριμμάτων, πλύση κάδων, καθαρισμός οδών, συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

 4  1

Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων- απορριμμάτων

   ΣΥΝΟΛΟ  62  16  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
markinfo MARKINFO SERVICES PRIVATE  COMPANY

Υπηρεσίες και προϊόντα ψηφιοποίησης, καταλογογράφησης και διαχείρισης περιεχομένου καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών της

36 9

Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών

vellum  ΒΕΛΛΟΥΜ ΑΕ

Σύμβουλος επιχειρήσεων στον τομέα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων

 16  4

Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών

 invoke  INVOKE AE

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

 8  2

Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών

othpys  ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ

Τεχνική εταιρεία, τεχνολογικά και κατασκευαστικά έργα

 8  2

Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών

 proteikes ΠΡΩΤΕΪΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ

Δραστηριοποίηση στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης και λύσεις για ψηφιακές υποδομές και επιχειρηματικότητα βάσει των νέων τεχνολογιών αιχμής

 4  1

Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών

   ΣΥΝΟΛΑ  72  18  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
teka ΤΕΚΑ ΑΕ

Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή ιατρικών κτηρίων, συγκροτήματα κατοικιών, αυτοκινητόδρομοι, αρδευτικά έργα

12 3

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

get  ΓΕΤ ΑΒΕΤΕ

Κατασκευή καταστημάτων - γραφείων - βιομηχανικών κτηρίων - νοσοκομείων - χώρων στάθμευσης, Οδοποιία, δίκτυα αποχέτευσης, μεταλλικές κατασκευές, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

 4  1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 ace ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΕ Κατασκευές μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, συσσωρευτές  4  1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 oikano ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. - ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΕΠΕ (ΟΙΚΑΝΟ)  Σκράπ και ανακύκλωση αυτοκινήτων  4  1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

processing ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ  Συλλογή - μεταφορά - διάθεση αποβλήτων, ανακύκλωση - ανάκτηση - επεξεργασία - διαχωρισμός απορριμμάτων  4 1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 antipollution ANTIPOLLUTION ΑΝΕ  Συλλογή - μεταφορά - διάθεση αποβλήτων, ανακύκλωση - ανάκτηση - επεξεργασία - διαχωρισμός απορριμμάτων, ανάκτηση - μεταφορά - επεξεργασία λιμενικών απορριμμάτων  7
2

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 suk ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  Αφαίρεση - αποξήλωση - διαχείριση αμίαντου, συλλογή - συσκευασία - απομάκρυνση τοξικών αποβλήτων, συλλογή αποβλήτων από συνεργεία, χημικοί καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση και επίβλεψη περιβαλλοντικών έργων  8
2

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

texnikh  ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων, χωματουργικές εργασίες   2  1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 helesi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ  Αποκομιδή απορριμμάτων, πλύση κάδων, καθαρισμός οδών, συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  16
4

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

othpys ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ  Τεχνική εταιρεία, τεχνολογικά και κατασκευαστικά έργα  4
1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

vellum ΒΕΛΛΟΥΜ ΑΕ  Σύμβουλος επιχειρήσεων στον τομέα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων   8  2

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

proteikes ΠΡΩΤΕΪΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ  Δραστηριοποίηση στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης και λύσεις για ψηφιακές υποδομές και επιχειρηματικότητα βάσει των νέων τεχνολογιών αιχμής   4 1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 markinfo MARKINFO SERVICES PRIVATE  COMPANY  Υπηρεσίες και προϊόντα ψηφιοποίησης, καταλογογράφησης και διαχείρισης περιεχομένου καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών της   4  1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

 communications COMMUNICATIONS RESOURCES INTERNATIONAL AE   Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 4
1

Διοικητικό προσωπικό - Υπάλληλος Γραφείου

   ΣΥΝΟΛΟ  85  22