ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Άξονας Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών/Τεχνικών Έργων  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το Πιστοποιημένο ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9.13226/5.7727/24-7-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών/τεχνικών έργων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Άξονα Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Τίτλος Προγράμματος: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Τόπος υλοποίησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τίτλος Προγράμματος: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Τόπος υλοποίησης: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Τίτλος Προγράμματος: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Τόπος υλοποίησης: ΚΙΛΚΙΣ

Τίτλος Προγράμματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: IEK - TEI - AEI
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Τόπος υλοποίησης: ΚΙΛΚΙΣ

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,40 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Πληροφορίες για Θεσσαλονίκη: στη διεύθυνση Ι. Κωλέττη 24, 6ος όροφος, τηλ. 2310 542236 / για Πτολεμαϊδα στη διεύθυνση Δημοκρατίας 103 & Πολυτεχνείου, τηλ. 24630 80037 / για Κιλκίς στη διεύθυνση 21ης Ιουνίου 280, τηλ. 23410 27394.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε..  
Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μηχανικοί πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ & ΤΕΙ, που δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας αλλά είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια του κλάδου τους και με την προϋπόθεση ό,τι το ετήσιο εισόδημα τους από επαγγελματική δραστηριότητα να είναι κάτω του αφορολογήτου ποσού.

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

ΕΚΕΠΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..