Αποκλειστικός σκοπός της ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενούς του, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.
Το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε. παρέχει επαγγελματική κατάρτιση για ειδικότητες που εντάσσονται στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία:     

  1. Περιβάλλον
  2. Υγείας και Πρόνοιας
  3. Πολιτισμός – αθλητισμός
  4. Οικονομία και διοίκηση
  5. Τουρισμός, λοιπές υπηρεσίες
  6. Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
  7. Αγροτικά
  8. Πληροφορική
  9. Παιδαγωγικά επαγγέλματα