Για Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Πράξη 1,  Άξονας Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.19051/5.10213/9-8-2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης 1. «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Άξονα Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί είναι:
Τίτλος Προγράμματος: Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τόπος υλοποίησης προγράμματος: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 20
Διάρκεια: 100 ώρες, Εκ των οποίων: 30 ώρες με συμβατική κατάρτιση σεμιναριακού τύπου, 70 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων: ΜΑΡΤΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης, ή 3,00 αν ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ). Πληροφορίες:
Στην συνεργαζόμενη δομή του ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Μ. Μπότσαρη & Ν. Πλαστήρα, 2531027123, Κομοτηνή
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

 

ΕΚΕΠΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..