Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Πράξη 1,  Άξονας Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.12548/5.6674/17-5-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης 2. «Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Άξονα Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Κωδ. Προγράμματος: 1, 2, 4, 5, 7, 8
Τίτλος Προγράμματος: Προγράμματα Εκμάθησης Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΙΕΚ – ΤΕΙ –ΑΕΙ)
Τόπος υλοποίησης προγράμματος: ΚΙΛΚΙΣ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 120
Διάρκεια του προγράμματος: 100 ώρες
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Κωδ. Προγράμματος: 3, 6, 9
Τίτλος Προγράμματος: Προγράμματα Εκμάθησης Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΙΕΚ – ΤΕΙ –ΑΕΙ)
Τόπος υλοποίησης προγράμματος: ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 60
Διάρκεια του προγράμματος: 100 ώρες
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης, ή 3,00 αν ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ). Πληροφορίες:
Κιλκίς: 21ης Ιουνίου 280, τηλ 2341027394
Αθήνα: Στρατηγού Δαγκλή 120-122 & Σαββίδου 25-27, 11145, Κάτω Πατήσια, τηλ: 2102111425
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.