Τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων, διακρίνονται σε:

  • Κριτήρια Επιλεξιμότητας –Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων και
  • Μοριοδοτούμενα Κριτήρια επιλογής.

Α) Κριτήρια Επιλεξιμότητας –Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
  • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, αποτελούν on/off κριτήρια επιλογής, δεν μοριοδοτούνται, αλλά αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην πράξη.

Β) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια επιλογής

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής, τα οποία εφαρμόζονται για την επιλογή των ωφελούμενων της πράξης, είναι:

  1. Εκπαιδευτικό Επίπεδο
  2. Επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια) ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί.

Η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψήφιου/ας, προκύπτει από το άθροισμα των κριτηρίων επιλογής τα οποία ισχύουν και μοριοδοτούνταιγια την επιλογήστο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής/Κριτήρια Επιλεξιμότητας (On/Off Κριτήρια –Μη Μοριοδοτούμενα Κριτήρια)

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής Ανάλυση Κριτηρίου Επιλογής Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής
  • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται
  • Να είναι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευση

Κριτήριο Επιλογής Κ1:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια)

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 0 μόρια
Δευτεροβάθμια ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 10 μόρια
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
20 μόρια
Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος 25 μόρια

Κριτήριο Επιλογής Κ2:
Επαγγελματική εμπειρία(ανεξαρτήτως κλάδου & ειδικότητας)

(Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια)

Επαγγελματική εμπειρία 0 έως 2 έτη 5 μόρια
Επαγγελματική εμπειρία 2 έως 5 έτη 15 μόρια
Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών 25 μόρια
Συνολική Βαθμολογία (Κριτήριο Επιλογής Κ1) + (Κριτήριο Επιλογής Κ2) Μέγιστη βαθμολογία: 50 μόρια

 

epanek

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..