ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ "
του Υπουργείου Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Πράξη 1«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ 3.31660/ΟΙΚ. 5.19413. Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο εντάσσεται στην Πράξη 1 «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» (Άξονας Προτεραιότητας «10: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης») και στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγκεκριμένα του προγράμματος κατάρτισης με στοιχεία:

Τίτλος Προγράμματος: «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Ομάδα Στόχου: Παλιννοστούντες -Μετανάστες-Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 20
Διάρκεια του προγράμματος: 550 ώρες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (προκατάρτιση – κατάρτιση) διάρκειας 280 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 270 ωρών που αφορά την τοποθέτηση των καταρτιζόμενων σε επιχειρήσεις, σε θέσεις της ειδικότητας του προγράμματος.
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2014 – Ιούλιος 2014

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση του 15% των καταρτισθέντων του προγράμματος σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις για 70 ημερομίσθια.
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Τόπος υλοποίησης: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. (Δ/νση:Ν. Πλαστήρα & Μ. Μπότσαρη, Κομοτηνή, ώρες επικοινωνίας: 9:00 –15:00,  τηλ. επικοινωνίας: 25310 - 27123).
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε..

ΕΚΟ

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..