ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Άξονας Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών/Τεχνικών Έργων  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το Πιστοποιημένο ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9.13026/5.7597/23-7-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο εντάσσεται σε Υποέργο της πράξης «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών/τεχνικών έργων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Άξονα Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Τίτλος Προγράμματος: ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑΣΤΕΣ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 24
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
Τόπος υλοποίησης: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,40 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Πληροφορίες: στη διεύθυνση Ν. Πλαστήρα – Μ. Μπότσαρη, τηλ. 25310-27123.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε..  
Το παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν και μηχανικοί πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ & ΤΕΙ, που δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας αλλά είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια του κλάδου τους και με την προϋπόθεση ό,τι το ετήσιο εισόδημα τους από επαγγελματική δραστηριότητα να είναι κάτω του αφορολογήτου ποσού.

Τίτλος Προγράμματος ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑΣΤΕΣ

 

ΕΚΕΠΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..