Πρόγραμμα κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ "
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Πράξη 2: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»
Άξονας Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου»
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση


Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ1.7287/5.4243/30-5-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο εντάσσεται στο Υποέργο 12 της Πράξης 2 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα του προγράμματος κατάρτισης με στοιχεία:
Τίτλος Προγράμματος: ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
Αριθμός καταρτιζόμενων: 25
Διάρκεια του προγράμματος: 800 ώρες
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2011 – Απρίλιος 2012
Τόπος υλοποίησης: ΚΙΛΚΙΣ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 240 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 560 ωρών που αφορά την τοποθέτηση των καταρτιζόμενων σε επιχειρήσεις, σε θέσεις της ειδικότητας του οροφοκόμου.
Διακρατική συνεργασία προβλέπεται η μετάβαση όλων των καταρτιζομένων στην πόλη Fohnsdorf  της Αυστρίας για διάστημα τουλάχιστον 5 ημερών, για την πραγματοποίηση μέρους της θεματικής ενότητας που αφορά στη Διαχείριση στο τμήμα ορόφων, συνολικής διάρκειας 25 ωρών.
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση του 30% των καταρτισθέντων του προγράμματος σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις  για 70 ημερομίσθια.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,40 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Πληροφορίες στη διεύθυνση 21ης Ιουνίου 280, τηλ. 23410 27394.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε..