• Εμπειρία σε προγράμματα Voucher 2013
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου περισσότερα...
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σύγκλισηςπερισσότερα...
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για  επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης 2. «Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Άξονα Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
6 προγράμματα ΚΙΛΚΙΣ
3 προγράμματα ΑΘΗΝΑ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για πρόγραμμα κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου
1 πρόγραμμα ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών/Τεχνικών Έργων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου
1 πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 προγράμματα ΚΙΛΚΙΣ
1 πρόγραμμα ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών/Τεχνικών Έργων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου
1 πρόγραμμα ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
1 πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
1 πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1 πρόγραμμα ΛΑΡΙΣΑ

Voucher ΟΑΕΔ

vouchers 18-24

vouchers 25-29

Voucher ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..