Τεχνικοί ασφαλείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Προγράμματα 2015

Η ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2, με αριθμό αδειοδότησης 1210997), διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50.

Κατηγορίες Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας και σε ποιους απευθύνονται

«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας»,
διάρκειας 10 ωρών
για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων μέχρι 49 εργαζόμενους, Γ΄ κατηγορίας  επικινδυνότητας
(όπως εμπόριο/υπηρεσίες),
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Β κατηγορίας»,
διάρκειας 35 ωρών
για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας
(όσες έχουν παραγωγή,  εργαστήριο κλπ)

Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργοδοτών αυτής της κατηγορίας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενων της επιχείρησης.  Για επιχειρήσεις:

  • Μέχρι 3 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη, με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή να διαθέτει 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας
  • Μέχρι 6 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, σε αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του
  • Μέχρι 19 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ -ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

 «Επιμόρφωση εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας,  διάρκειας 35 ωρών,
για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (πλήρους ωραρίου), επιχειρήσεων Β΄ & Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας

Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιμόρφωση 10 ωρών:  70€
Επιμόρφωση 35 ωρών: 130€
Μετά τη λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης και θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, στην επιχείρησή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ, Ξένου 15 & Στρ. Καλλάρη, Κάτω Πατήσια, τηλ 210 8324444
ΚΙΛΚΙΣ, 21ης Ιουνίου 280, τηλ 23410 27394

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Δυτική Θεσ/νίκη, περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, Γιαννιτσών 31, τηλ.: 2310 556602, φαξ: 2310 550189
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Ανατολική Θεσ/νίκη, Στάση Ευζώνων, πλησίον Δημαρχείου: Βασ. Γεωργίου 7, τηλ.: 2310 830005, φαξ: 2310 889745
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Ν. Πλαστήρα & Μ. Μπότσαρη, τηλ.: 25310 27123, φαξ:: 25310 70665
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Δημοκρατίας 103, τηλ.: 24630 80037, φαξ: 24630 54167
ΣΚΥΔΡΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Τηλ. 23810 82306, φαξ: 23810 51960
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 24670 29895