Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 180.342 Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών με εκπαιδευτικό επίδομα 600€

koumpivoucher epistimononΠροκηρύχθηκε το πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Ποιους αφορά η δράση

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 180.342 επιστημόνες - ελεύθεροι επαγγελματίες που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας και των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρατήματος ΧΙ της Πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Ιατροί (και ιατρικό προσωπικό)
 • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
 • Οικονομολόγοι / Λογιστές
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ερευνητές

Δείτε αναλυτικά τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) ΕΔΩ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στη δράση:

 1. Άνεργοι επιστήμονες, χωρίς έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 2. Δημόσιοι υπάλληλοι επιστήμονες
 3. Μισθωτοί επιστήμονες
 4. Ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες που είναι δικαιούχοι των 800€ , απο άλλο οικονομικό μέτρο στήριξης εντός πανδημίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ 600 € που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις

α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και
β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης.

Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Τι αφορά η δράση

Σκοπός της Δράσης είναι η βελτίωση των ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου επαγγελματικού περιβάλλοντος.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

 1. Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, μέσω διαδικτύου με τη μελέτη κατάλληλα διαμορφωμένου ψηφιακού υλικού καθώς και
 2. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Συνεργασία με Εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης

Στο πλαίσιο της Δράσης, η ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε. συνεργάζεται με φορέα ο οποίος διαθέτει Εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης. Συγκεκριμένα, για την παροχή των Υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.elearningclass.gr

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του στη Δράση.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης ΕΔΩ

Πώς θα Συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης

Κάθε ενδιαφερόμενος δυνητικά δικαιούχος της Δράσης, βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, για να συμμετάσχει στη δράση και να καταστεί δικαιούχος Voucher Training «Επιταγής Κατάρτισης» θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή στη δράση, επιλέγοντας υποχρεωτικά μια από τις δύο παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α : Υποβολή Αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης μέσω Παρόχου Κατάρτισης
Ο ωφελούμενος θα πρέπει:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)
  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης από τον ίδιο τον ωφελούμενο στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια:

 • Ο ωφελούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει σε Πάροχο Κατάρτισης το προτυποποιημένο e-mail και το εκτυπωμένο έντυπο της αίτησης του με τον Κ.Α.Υ.Α.Σ. του και
 • Ο Πάροχος Κατάρτισης θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β : Υποβολή και Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης μέσω Εξουσιοδοτημένου Παρόχου Κατάρτισης

Ο ωφελούμενος θα πρέπει:

 • Να εξουσιοδοτήσει απευθείας, μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης, τον Πάροχο Κατάρτισης προκειμένου αυτός κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

α) να συμπληρώσει και να υποβάλλει την «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής μέσω εξουσιοδοτημένου Παρόχου Κατάρτισης για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων», στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο Πάροχος Κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση

β) να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ωφελούμενου, μέσω του «Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) που έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, αναρτώντας την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, την εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης IBAN ωφελούμενου καθώς και την εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του μέσα από το taxisnet.

Ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης απο τον πάροχο κατάρτισης

Ο Πάροχος Κατάρτισης - και στις δύο εκδοχές της διαδικασίας υποβολής συμμετοχής - μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης αποστέλλει στον ωφελούμενο τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και ο ωφελούμενος είναι πλέον σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Η προθεσμία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και της ένταξης των ωφελούμενων στο πρόγραμμα λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Συνεργαστείτε με το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε

Το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε θα υλοποιήσει τα αντικείμενα κατάρτισης σε Πανελλαδική εμβέλεια. Η υλοποίηση με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης κάνει δυνατή τη συμμετοχή στα προγράμματα από όλες τις περιοχές της χώρας.

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης ένταξής σας στο πρόγραμμα και στη συνέχεια για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:

ΑΘΗΝΑ: 2108324444,2108324445 e-mail: voucher@pergamini.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (σε συνεργασία με την Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Α.Ε) : 2310556603, 2310556604, 2310541150, 2310541509, e-mail: voucher@technopolis-ekp.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

espaepanek

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..