Ενημέρωση Επιχειρήσεων

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Δυνατότητα για δωρεάν πρακτική άσκηση των άνεργων 29-64 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα συμμετέχουν στο  πρόγραμμα Voucher 2016

Με το πρόγραμμα Επιταγής Εισόδου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» , δίνεται η δυνατότητα σε άνεργους ηλικίας 29-64 ετών να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η επιδότηση εξ’ ολοκλήρου προέρχεται από κονδύλια της ΕΕ και του Ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Επίσης, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από τον Πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ).
Συγκεκριμένα, μέσω των δράσεων, προσφέρονται:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας κατάρτισης-πιστοποίησης προσόντων, τοποθέτησης σε επιχείρηση πρακτικής και υποστήριξη της πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση  
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Πρακτική άσκηση 500 ωρών (5 μήνες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους κλάδους αιχμής, όπως: Εμπόριο, Logistics (αποθήκευση-μεταφορές), ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών), Τουρισμός, Τρόφιμα-Ποτά, Βιομηχανία,  Ενέργεια,  Έργα Υποδομών και Τεχνικά Επαγγέλματα, Περιβάλλον-Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων & Αγροτικός Τομέας

Αντιστοιχία Απασχολουμένων – Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης – κάλυψη θέσεων πρακτικής άσκησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 άτομα και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

Μέσω του προγράμματος παρέχονται:

  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Δυνατότητα Επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει σε πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη), μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

Τι πρέπει να κάνω για να ενημερωθώ ως Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης για τα νέα προγράμματα που αναμένονται;

Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο πρόγραμμα:

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8324444 για την Αθήνα ώστε εξειδικευμένος σύμβουλος μας να σας δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία χρειάζεστε.